Mats Håkansson Affärsutveckling är ett konsultföretag grundat 1998.

Ett stort antal uppdrag har utförts åt kunder i Skandinavien. Uppdragsgivare har varit privata företag och offentliga verksamheter.