Mats Håkansson Affärsutveckling är ett konsultföretag grundat 1998.

Ett stort antal uppdrag har utförts åt kunder i Skandinavien. Uppdragsgivare har varit privata företag och offentliga verksamheter.

Företaget

Affärsidén är att hjälpa aktörer att bättre ta vara på de avreglerade energimarknadernas möjligheter...

Läs mer

Tjänster

Företaget är verksamt inom områdena Ledning, Marknad och Strategi...

Läs mer

Kvalitetssäkring

Med god kvalitet menas att ha en tydlig problembeskrivning...

Läs mer

Referenser

Här redovisas en del av de uppdrag som företaget har genomfört...

Läs mer