Grunden i kvalitetsarbetet är en strävan efter långsiktiga relationer med kunderna.
Detta kräver god kvalitet.

Med god kvalitet menas att ha en tydlig problembeskrivning, att ha en förankrad uppfattning om vad uppdragsgivaren förväntar sig för resultat, att hålla uppgjorda tidplaner och budgetar, att använda verifierade fakta och tillförlitliga källor.