Här redovisas en del av de uppdrag som företaget har genomfört.

Vill du veta mer?  - Kontakta oss!

1

Utredning om start av storskalig biogasproduktion

2

Beskrivning och värdering av förutsättningar för att starta och driva elförsäljning

3

Värdering av alternativa elinköpsmodeller för elförsäljningsföretag

4

Upphandling av el, elcertifikat och miljövärden

5

Upphandling av portföljförvaltningstjänster

6

Upphandling av vindkraftverk

7

Jämförelser av ekonomin i elhandelsföretag

8

Värdering av fusionsmöjligheter för energiföretag

9

Framtagande av, implementering av respektive översyn av riskpolicys och riskrapporteringssystem för el och elcertifikat

10

Förslag på prismodeller vid försäljning till naturgasanvändare

11

Avtalsanalyser

12

Förhandlingar om kommersiella villkor vid engrosförsäljning av biogas till fordonsdrift

13

Förhandlingar om kommersiella villkor vid engrosförsäljning av värme ur avloppsvatten till värmeproduktion

14

Restitution av energiskatt mm

15

Jämförande nyckeltalsanalyser för samverkande företag

16

Värdering av fjärrvärmeproduktion

17

Värdering av vattenkraftproduktion

18

Utvärdering av kostnader för, fördelar med och risker med att starta och driva eget handelsbord för inköp och säkring av el

19

Design och genomförande av verksamhetsutvecklingsprojekt för energiföretag

20

Inhyrd VD i elhandelsföretag

21

Utvärdering och implementering av kapitalförvaltning via elderivat för elförsäljningsföretag

22

Värdering och vidareutveckling av produktidéer

23

Ekonomisk styrmodell för utbyggnad av bredbandsnät

24

Värdering av möjligheterna att starta en marknadsplats för biobränslen

25

Strategisk diagnos för energiföretag