Oberoende konsult

Vi sätter uppdragsgivarens bästa i första rummet. Företaget har inga egna intressen eller positioner i marknaden.

Affärsidé och verksamhetsinriktning

Företagets affärsidé är att hjälpa aktörer att bättre ta vara på de avreglerade energimarknadernas möjligheter.

Avregleringarna har förändrat förutsättningarna för de flesta aktörer som förbrukar, säljer eller producerar energi.